Vielse kirkelig velsignelse

Vielse i Kirkerne på Fanø
Et kirkebryllup er en smuk begivenhed og en dag, som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.
Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset, men et kirkebryllup handler også om tro, håb og kærlighed i et kristent perspektiv. I kirken fejrer vi, at den kærlighed, som vi mennesker har til hinanden, hviler i Guds kærlighed, og i kirken lyses også Guds velsignelse over jeres kærlighed og ægteskab.
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse, der minder meget om en kirkelig vielse.

Kirkelig Velsignelse af borgerligt viede
Er I borgerligt viet, kan I efterfølgende få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at velsignelsen skal finde sted. 
Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange måder ligner den kirkelig vielse. 

Vielse udenfor kirkens rum.
Det er muligt at anmode om en vielse udenfor kirkens rum. Men dertil skal flere hensyn tages, bl.a. skal biskoppens tilladelse hertil søges, ligesom der er en række praktiske ting at have styr på og tage hensyn til.
Hvis I gør jer overvejelser om vielse uden for kirken, bedes I kontakte én af præsterne og tale nærmere herom. Til jeres orientering er præsterne ikke forpligtet hertil og kan til enhver tid takke nej til at gennemføre vielsen, hvis vielsen ikke kan forløbe anstændigt og som aftalt.

Vielse
I kan indgå ægteskab:
• ved en kirkelig vielse i folkekirken
• ved en borgerlig vielse på rådhuset.
 
Ægteskabserklæring og prøvelsesattest
Ønsker I at blive gift, skal I begge udfylde en ægteskabserklæring. Kommunen vil da undersøge, om I opfylder betingelserne for at blive gift.
Ægteskabserklæringen udfyldes digitalt med NemID på borger.dk.
Reglerne gælder, uanset om I ønsker at blive viet borgerligt eller i kirken.
Opfylder I betingelserne for at blive gift, udsteder kommunen en prøvelsesattest. Skal I vies i en kirke, får I udleveret prøvelsesattesten, som I selv skal aflevere til vielsesmyndigheden. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten maksimalt må være fire måneder gammel på vielsesdatoen.
  
Vielse i folkekirken
Ønsker I at blive viet i folkekirken, skal I henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at vielsen skal foregå. I vil inden vielsen mødes med præsten. Ved denne samtale aftaler I også valg af salmer med præsten.
Til vielsen skal ud over brudeparret og præsten være mindst to vidner til stede. 
For at blive viet i folkekirken skal den ene eller jer begge være medlem af folkekirken. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset.
En præst har dog ikke pligt til at vie et par, hvis enten brud eller brudgom eller de begge er fraskilt. Præsten har heller ikke pligt til at vie et par af samme køn. I sådanne tilfælde kan en vielse foretages af en anden præst, som er villig til det.

I hvilken kirke kan vi blive gift?
Som medlem af folkekirken har I ret til at få foretaget en vielse i det sogn, hvor I bor. De fleste vælger typisk at blive viet i bopælssognet, men I kan også vælge at blive viet i en kirke udenfor sognet. Det kræver, at det er en kirke, som én af jer har særlig tilknytning til.

Særlig tilknytning foreligger altid, hvis:
Én af jer tidligere har haft bopæl i sognet. Det gælder, uanset hvor længe I har boet i sognet.
I har nære pårørende, der bor i sognet. Her tænkes på forældre, søskende eller børn.
I disse tilfælde har man derfor ret til at få foretaget vielsen i den kirke, man har særlig tilknytning til. Særlig tilknytning kan også foreligge i andre situationer. Her er det præsten, der afgør, om I har en sådan særlig tilknytning, så I kan få foretaget vielsen i en kirke uden for det sogn, hvor I bor.