Konfirmation

 

Konfirmation
Da du blev døbt som lille, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til selv at sige ja til den kristne tro, men vigtigst af alt bekræfter Gud i konfirmationen det løfte, som han gav dig, da du blev døbt. Nemlig løftet om at være med dig alle dage indtil verdens ende, også når du nu går fra at være barn til at være ung. Konfirmationen er derfor det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom til ungdom.
Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller helt nok til at blive konfirmeret, men man kan ikke sætte tro på formler. Tro handler også om tvivl, og så er det så heldigt, at det jo ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen, men først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig, så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt du tror, men at du siger ja til at blive velsignet af Gud og ja til, at Gud er en del af dit liv, og man kan også blive konfirmeret på håbet om, at det er sådan!


Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelse foregår i Sognehuset i Nordby og ligger i forlængelse af skoleundervisningen tirsdag og torsdag. Den varetages af sognepræst, Nanna Dusgård Coln.
At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller gymnastik. Vi mødes én gang om ugen. Vi synger nogle salmer og sange, lærer trosbekendelsen og bønnen, Fader Vor, at kende. Vi lærer om Gud og snakker om livets store spørgsmål og alt det, der virkelig betyder noget. Vi lærer også en masse forskellige ting om Bibelen og kirken. Vi læser, ser film, er kreative, leger og laver rollespil og tager på udflugt sammen. At gå til konfirmationsforberedelse er også at indgå i et fællesskab og at forstå, at vi alle er Guds elskede børn. Derfor skal der være plads til os alle, og det er meningen, at vi skal have det sjovt!
Der er mødepligt til undervisningen ligesom i skolen. Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation samt deltage i nogle enkelte arrangementer i løbet af året. Du er meget velkommen til at tage din familie med.

Sådan foregår selve konfirmationen
Selve konfirmationen indledes med, at præsten og konfirmanderne går ind i kirken i procession ledsaget af musik. Som konfirmand får du din helt egen plads, hvor du skal sidde sammen med din familie. Konfirmationsgudstjenesten er en festgudstjeneste og er bygget op, så den ligner en almindelig gudstjeneste meget - dog er der ikke altergang. Der vil blive holdt en prædiken, som samtidigt også er en tale til jer konfirmander. Der tages som oftest udgangspunkt i dåbens tekster.
Selve ritualet foregår oppe ved alteret. Her indleder vi med i fællesskab at sige trosbekendelsen højt, hvorefter præsten går rundt og konfirmerer hver enkelt konfirmand.
Først spørger præsten dig, om du vil konfirmeres i den kristne tro, og når du har bekræftet med et ”Ja,” velsigner præsten dig med sin hånd på dit hoved, mens du knæler. Derefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord - som du kan tage med dig videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter vi af med at bede Fader Vor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads. Alle konfirmanderne forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Konfirmationsdatoer

I Nordby kirke:
A-klassen - Store Bededag kl. 10.00 og B-klassen søndagen efter kl. 10.00 ved Nanna D. Coln

I Sønderho kirke:
Eventuelle elever fra A-klassen og B-klassen - Store Bededag kl. 12.00 ved Nanna D. Coln.

2018 hhv. 27. og 29. april
2019 hhv. 17. maj og 19. maj
2020 hhv. 8. og 10. maj
2021 hhv. 30. april og 2. maj

Generelt om konfirmation
Konfirmationen er en bekræftelse af dåben. Selve konfirmationen er en højtidelig afslutning på konfirmationsforberedelsen.
For at blive konfirmeret skal du:
• være døbt
• have fulgt konfirmationsforberedelse
• være fortrolig med den kristne børnelærdom og
• være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste