Kirkelig Velsignelse

Kirkelig Velsignelse af borgerligt viede
Er I borgerligt viet, kan I efterfølgende få en kirkelig velsignelse ved en præst i folkekirken. En af jer eller begge skal være medlem af folkekirken. I skal henvende jer til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker, at velsignelsen skal finde sted. 
Kirkelig velsignelse af par, der allerede er viet, foregår i kirken ved en handling, som på mange måder ligner den kirkelig vielse.