Menighedsrådet

Karen Gejl Friis – Formand

Mobil: 61 31 67 16

Mail: formand@kirkernepaafano.dk

 

Freddy Christensen - Næstformand og Kasserer

Mobil: 20 64 62 61

Mail: kasserer@kirkernepaafano.dk

 

Annette Claudia Jensen

Mobil : 40 30 45 28

Mail: annette@fanonet.dk

 

Edel Solveig Palle

Mobil: 29 92 93 71

Mail: edelpalle@gmail.com

 

Kirsten Andersen

Mobil: 20 33 27 22

Mail: kirstenfanoe@yahoo.dk

 

Lise Borregaard

Telefon: 75 16 48 18

Mail: liseborregaard45@gmail.com

 

Carl Martin Christensen - Kirkeværge – ikke medlem af menighedsrådet

Mobil: 23 35 83 54

Mail: carl.martin@fanonet.dk