Kirkegårdsleder Lene Andersen

Kirkegårdene på Fanø
Kontor:
Niels Sørensensvej 3
6720 Fanø
Telefon: 75 16 20 86 - tast 2
Mail: graver@kirkernepaafano.dk

Kontoret bestyrer alle kirkegårdene på Fanø - også kirkegårdene i Sønderho.