Du er her: 

Kordegn

Kordegn Mette Holst Jacobsen.

Telefon: 75 16 20 86

Mail: MHJA@km.dk

Træffes ikke mandag.


Organist

Organist ved Nordby og Sønderho Kirker
Johnny Nielsen


Telefon: 75 16 77 46
Mail: johniel@outlook.dk

Træffes ikke mandag

Kirkemusiker

Kirkemusiker og organist-vikar 
ved kirkerne på Fanø
Malene Beck

Kirkesanger

Kirkesanger i Sønderho Kirke
Marie-Louise Exner


Telefon: 75 16 45 40
mlexner@hotmail.com

 

Træffes ikke mandag


Kirketjener ved Nordby kirke

Mette Holst Jacobsen

Mobiltelefon: 30 32 45 20.
Mail: kirketjener@kirkernepaafano.dk


Træffes ikke mandag.

Kirketjener

Kirketjener ved Nordby kirke

Flemming Pedersen

Træffes ikke onsdag

Kirketjener

Kirketjener ved Sønderho kirke

Pt. vakant

Søren

 

 


Undervisere ved kirkerne

Folkeskolelærer
Eva Elleskov
underviser minikonfirmander

Musikpædagog

Musikpædagog
Cecilie
underviser babysalmesang 
og kirkemusikalsk legestue

 

Kirkegårdsleder

Kirkegårdene på Fanø
Lene Andersen

Kontor:
Niels Sørensensvej 3
6720 Fanø
Telefon: 75 16 20 86 - tast 2
Mail: graver@kirkernepaafano.dk

Kontoret bestyrer alle kirkegårdene på Fanø - også kirkegårdene i Sønderho.

 
 

Kirkegårdsassistent

Flemming Pedersen

Kirkegårdsassistent

Dennis Nybo

Kirkegårdsassistent

Tetiana Serduik

Kirkegårdsassistent

Jan Christensen