Kirkeskibene i Sønderho

Under kirkens lave træloft hænger nu hele 15 kirkeskibe. En fregat, der er kommet sejlende til for 200 år siden (den blev fundet i strandkanten), er kirkens eneste krigsskib. Kun få af de andre, som alle er handelsskibe, på nær en redningsbåd og et fyrskib, er egentlige modeller. De fleste er skåret af søfolk efter hukommelsen og foræret til kirken. Nu viser de alle tydeligt sammenhængen mellem søens folk og deres kirke, som den har været det i tidernes løb.