Kirkeskibene i Nordby Kirke


Bark "Prinsesse Marie"

Fanøskib.
Bygget 1958 af L.V. Hansen, Svendborg.
Fuldt dæksudstyr. 32 falske kanonporte.
Barkskibet, Prinsesse Marie, blev søsat ved Helsingør Skibsværft 1893 og overdraget Rederiaktieselskabet, Prinsesse Marie, ved skibsreder, P. N. Winther, Nordby.
Skibet sejlede på lange rejser, som sjældent førte det til europæisk havn. Under en rejse i 1906 grundstødte det, men kom flot. Også en rejse i 1908 klarede det, skønt lasten havde forskubbet sig. Efter at være afsejlet den 26. februar 1910 fra Sydney med bestemmelsessted Smoky Bay på den australske sydkyst forsvandt skibet med hele sin besætning på 18 mand. Fra Sydney kom den 8. september 1910 melding om tegn på skibets forlis: På King Island havde man fundet en hvidmalet kahytsdør, en redningsbøje samt et rat, der bar navnet Prinsesse Marie.

 

 


Bark Doris Brodersen

Fanøskib.
Bygget 1966 af Andreas Nissen, Varde.
Fuldt dæksudstyr.
Fanøskibet ”Doris Brodersen” blev bygget som fuldrigger i Flensborg 1875 og var hjemmehørende på Fanø 1890-1908, hvor det blev omrigget til bark. Ophugget på Bermuda 1913.


Orlogsbrig

Bygget omkring 1800. På dækket dækshuse, ankerspil, ror og skibsklokke.


Norske Løve

Kirkens ældste skib blev bygget omkring 1700. Dækket er udstyret med dækshuse, luge, ror, lanterner og skibsklokke. 54 kanoner. Galionsfigur en løve.
Orlogsskibet "Norske Løve" blev bygget på Nyholm ved København i 1643. Skibet blev opkaldt efter den norske løve i det dansk-norske rigsvåben.
Skibet deltog i slaget i Køge Bugt den 1. juli 1677. Det havde en besætning på omkring 600 mand og var bestykket med knap hundrede kanoner.


Orlogsfregat

Bygget omkring 1750. Dækket tomt. 46 kanoner.


Lougen

Bygget omkring 1800. Dækket er udstyret med skibsklokke og lanterner. 24 kanoner.
Orlogsbriggen, Lougen, blev bygget på Nyholm ved København og søsat den 10. september 1791.
1800-1801 var det stationsskib ved de Dansk-Vestindiske øer. I marts 1801 blev det overtaget af englænderne, da disse besatte de Dansk Vestindiske Øer. 1802 blev det tilbageleveret til Danmark i forbindelse med fredsslutningen. Derefter blev det hugget op.


Skruedampfregat

Bygget omkring 1920 af kaptajn P. A. Pedersen, Nordby. Dækket er udstyret med dækshuse, ror og skorsten. Skibet har skrue og 24 kanoner.
Fregatten ”Jylland” er af samme type som dette skib.


Victory

Fordansket model af admiral Nelsons flagskib, ”Victory.” Bygget i 1934 af kaptajn, P.A. Pedersen, Nordby. Dækket har fuldt udstyr: Dækshuse, krudttønder, kanonkuglepyramider, håndpumper, ankerspil og lanterner. Dragefigur. 76 kanoner.