Sønderho Gamle Kirkegård

Sønderho Gamle Kirkegård
Kirkegården omkring kirken har i dag stort set den samme form som på matrikelkortet 1820, idet den dog er udvidet mod syd.
Kirkegården hegnes af klippede hække ud mod vejen og mod præstegården i vest og har i nord
et hegn af sitkagran.
Den velholdte kirkegård, hvis grave omkring 1900 typisk var omgivet af hvidmalede stakitter, er lagt i græs i dag, og da også mange grave vil blive nedlagt i den kommende tid, får kirkegården yderligere af sit græstæppe tilbage.
Kirkegården blev i 1923 aflastet af en Assistenskirkegård længere mod nord.