Tekst: Jørn Westergaard Martinsen - Fotos: Torben Salling

 

Nordre Kirkegård, Nordby

Nordre Kirkegård, der ligger ved Nordby Kirke, blev taget i brug samtidig med indvielsen af kirken i 1786.
Kirkegården er udvidet i flere omgange. Da der i 1890 var planer om endnu en udvidelse, besluttedes det i stedet at anlægge en ny kirkegård, Vestre Kirkegård, i plantagen ved Fyrrevangen.


Kapelbygningen

Kapelbygningen i det nordvestlige hjørne af Nordre Kirkegård er opført i 1952 efter tegning af arkitekt, Søren Nørgaard, fra Esbjerg.
Kontor og faciliteter for kirkegårdens personale er siden bygget til på kapellets vestside.
En gennemgribende fornyelse og udvidelse af kapelbygningen fandt sted 2007 ved arkitekt, Peter Villadsen, Grindsted.
Kapellet har installeret køleanlæg, og i bygningen er der desuden teknikrum for kirkens varmeanlæg samt et handicaptoilet.


Kirkegårdskultur

Nordre Kirkegård repræsenterer en traditionel kirkegårdskultur med individuelle gravsteder.
I lighed med sognets øvrige kirkegårde er kun hovedgangene grusgange, medens alle øvrige gange er græsgange.


Mindestele

Øst for kirken står på Nordre Kirkegård en stele til minde om fanøbriggen Claus’ forlis på den hjemlige strand.


Gravmæle

Gravmæle på Nordre Kirkegård af træ fra 1833 over kaptajn Vilhelm Martin Vinckler, der blev branddirektør og toldkontrollør på Fanø. I krigsårene 1808-1814 var han øens kommandant.