Kirkegårde

HVORDAN FÅR MAN ET GRAVSTED?
Kontakt kirkegårdskontoret og få en aftale om en tid, hvornår I kan blive vist rundt på kirkegården og få oplysninger om, hvilke muligheder der er for gravsteder.
Efter denne samtale skal I afgøre, hvilken gravstedstype I vil have, og hvordan I ønsker anlæg og vedligeholdelse. Herefter underskrives papirerne, der indeholder aftalen med kirkegården.
 
TYPER AF GRAVSTEDER
Der er fem kirkegårde på Fanø, og de har hver især forskellig karakter. Det er også forskelligt, hvilke typer gravsteder der findes på kirkegårdene. Der er traditionelle gravsteder med hæk, planter og grus, men også gravsteder i græs med en sten. Der er mulighed for anonym begravelse i en fællesplæne, og på nogle kirkegårde er der særlige urnegravsteder, og på andre er der kun kistegravsteder – men urner kan godt sættes ned i et kistegravsted. Kirkegårdskontoret kan oplyse, hvad der er muligt på de enkelte kirkegårde. Gravfreden for en kistegrav er 30 år, og for en urnegrav er den 20 år.
 
VEDLIGEHOLDELSE
Et gravsted skal vedligeholdes i hele fredningstiden. Det kan de pårørende vælge selv at gøre, men mange vælger at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse af gravstedet. Man kan ved betaling af et engangsbeløb indgå en aftale med kirkegården om pasning i hele fredningsperioden. Man kan også løbende træffe aftale med kirkegården om pasning: Der vil så blive opkrævet en betaling én gang årligt. Ved gravsteder, der er udlagt i græs, opkræves der altid betaling for hele fredningstiden.
 
URNENEDSÆTTELSE
I forbindelse med brænding går der 1-2 uger, inden urnen kommer til kirkegården. De pårørende kontaktes umiddelbart derefter, og der aftales nærmere om tid for urnenedsættelsen. Urnenedsættelsen foregår så vidt muligt inden for den normale arbejdstid. Urnenedsættelse i fællesgrav foregår uden tilstedeværelse af pårørende. Der foregår normalt ingen kirkelig handling i forbindelse med urnenedsættelse. Der nedsættes ikke urner om lørdagen. Visne blomster fjernes af kirkegårdspersonalet tidligst en uge efter begravelsen/bisættelsen.