Nadver

Hidtil har der været tradition for, at man i Nordby kirke kun har kunnet modtage vin ved nadveren, mens man i Sønderho kirke kun har kunnet modtage saft.
Der kan være mange gode grunde - teologiske som praktiske - til at vælge henholdsvis vin eller saft, men eftersom nadvermåltidet bibelsk set bygger på det jødiske påskemåltid og oldkirkeligt set først og fremmest var et kærlighedsmåltid, der også skulle mætte den sultne, så giver det stor mening at give plads til alle ved nadverbordet.
For om noget må nadvermåltidet siges at være fællesskabets måltid.
Det er derfor en stor glæde at kunne bekendtgøre, at vi fra begyndelsen af september og resten af året ud som et forsøg vil tilbyde både saft og vin til de fleste af vores gudstjenester i begge kirker. Der vil være enkelte gudstjenester i børnehøjde, hvor vi fortsat kun vil tilbyde saft. Det kan også være, at der kommer et par småjusteringer undervejs - alt sammen kun for at finde frem til den bedste måde at inkorporere både vin og saft ved nadveren.
Vi er selvfølgelig spændte på, hvordan I modtager dette nye forsøg. Lad os endelig høre, hvad I synes.
På forhånd mange tak.

Miriam Flórez og Nanna Dusgård Coln