Gudstjenester på Fanø Plejecenter

Kirkerne på Fanø tilbyder gudstjeneste med altergang på Fanø Plejecenter en tirsdag i måneden og hver gang kl. 10.00:


02okt kl. 10:00

Gudstjeneste på Fanø Plejecenter

02okt kl. 10:00
06nov kl. 10:00

Gudstjeneste på Fanø Plejecenter

06nov kl. 10:00
04dec kl. 10:00

Gudstjeneste på Fanø Plejecenter

04dec kl. 10:00
24dec kl. 11:00

Julegudstjeneste på Fanø Plejecenter

24dec kl. 11:00