Gudstjenester på Fanø Plejecenter

Kirkerne på Fanø tilbyder gudstjeneste med altergang på Fanø Plejecenter en tirsdag i måneden og hver gang kl. 10.00:


Ingen begivenheder fundet.