Centrerende Bøn

Bøn kan være flere ting. I kirken ved gudstjenesterne er der mange bønner: Ind- og udgangsbøn, kollekter, som er nedskrevne bønner, der følger kirkeåret, kirkebønnen, som formuleres af præsten og så selvfølgelig Fadervor, som siges i kor i forbindelse med nadveren. Alle sammen bønner, der følger gudstjenestens liturgi, og som har det til fælles, at de er meget ordrige.
Mange mennesker beder også privat. Vi beder til Gud om det, der måtte røre sig i vores liv - både når livet føles godt, og når tilværelsen er svær eller gør ondt. Og for mange af os er disse bønner også fulde af ord. Vigtige ord, der lever og ånder af relationen og samtalen mellem Gud og menneske.
Men bøn kan også være stilhed som at være stille for Gud, så at Guds Helligånd kan få plads til at virke i os. Og måske kan vi bedre høre og mærke Gud, hvis vi tillader os selv at være stille?
En gruppe mennesker har nu igennem i et halvt års tid mødtes en onsdag eftermiddag kl. 17-18 først på måneden i Nordby kirke for at praktisere sådan en stilhedens bøn - også kaldet Centrerende Bøn. Det er en praksis, der kan spores langt tilbage i den kristne tradition, og som er videreudviklet af den stadig nulevende cisterciensermunk, Thomas Keating, med henblik på at forny den kontemplative bøn, der er mediterende i sin form, og som derfor også synes at tale til vores tids mennesker. Og selvom det alt sammen måske kan lyde meget teknisk, ja, så er det alt andet!
Centrerende Bøn er en bøn, der i stilheden åbner for Guds nærvær og virke i os. Ved daglig eller jævnlig brug vil denne stund af stilhed sammen med Gud gøre op med nogle af de mange ting, som synes at binde os på forskellige måder i vores liv, så at vi også kan opleve at få større overskud til at være tilstede for vore medmennesker. Centrerende Bøn er enkelt sagt at lægge sit liv i Guds hænder.
Når gruppen mødes, praktiseres den Centrerende Bøn i en halv times tid, inden vi i fællesskab læser i den indførende bog ”Åbent sind, åbent hjerte” af Thomas Keating. Vi indleder altid med at tænde lys for den treenige Gud, ligesom vi slutter af med Fadervor og den keltiske velsignelse, inden vi går hver til sit.

Skulle du være interesseret i at deltage i gruppen eller bare høre mere, så er du hjerteligt velkommen til at kontakte sognepræst, Nanna D. Coln. Der er også mulighed for at låne filmen, ”Invitation fra Gud,” der på fineste vis fortæller om munken, Thomas Keating, og hans tanker bag den Centrerende Bøn. Filmen er lavet af den danske filminstruktør, Marie Louise Lefévre.